Carlo Alberto Scola

Cyber Security Expert, Truesec

 

Carlo Alberto är en cybersäkerhetsexpert med starkt fokus på webbapplikationssäkerhet, komplex testning av nätverksinfrastruktur (Windows / Linux) samt Red Team och ibland Treath Hunting. Carlo hjälper kunder att försvara och säkra sin miljö genom att göra omfattande och grundliga säkerhetsbedömningar och penetrationstester.