Daniel Olsson

Senior Architect, Truesec

Som Senior Arkitekt på Truesec har Daniel sitt fokus på den strategiska rådgivningen för de klienter han hjälper. Men ett annat stort fokus är att sätta upp en tydlig målstrategi för kundens IT-leverans och att arbeta med affärsbehov för att kunden ska nå mest affärsvärde i sin IT-investering.