Heresh Zaremand

Senior Consultant, Secure Infrastructure, Truesec

Heresh arbetar på Truesec som Senior Consultant inom nätverk/nätverkssäkerhet. Fokusområdet är kommunikation och säkerhetsfunktioner som tillhandahålls av nätverket. Drivkraften är att skapa förståelse för dessa funktioner och förmedla vikten av att ha rätt skydd på rätt plats och ”defense in depth”. Med sin långa erfarenhet inom både privat- och offentligsektor har han en djup insyn i de utmaningar som nätadministratörer oftast står inför.