Webinar

Skydda och hantera mobila enheter

Agenda:

  • Hot och risker
  • Enheterna och skyddet
  • Dataskydd och efterlevnad